Mix It Up Mondays! Bảo Uyên - Nhật Ký Đom Đóm (Tnb & MDIVN Remix)

The OST version of Nhật Ký Đom Đóm from the film Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa is a little too sappy and depressing for…

VpopFan Jul 03, 2017