Trương Thảo Nhi, Yori (Lip B), And Nhung Gumiho Cover Popular Songs On Web Series "Cảm Ơn Sensei"

In the web series Cảm Ơn Sensei produced by YEAH1TV, singer Trương Thảo Nhi plays a teenage girl who is forced to learn…

VpopFan Nov 02, 2016