MONSTAR Starts Their Magic Show With "Tình Yêu Chậm Trễ”

Four months after their collaboration with Suni Hạ Linh for “Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau,” MONSTAR is back with a new proj…

Maddie Nguyen Jan 20, 2018